Permanentná prípojka vody pre X-Line

Permanentná prípojka vody pre X-Line

Ak je denne vydávaný vyšší počet kávových špecialít, stáva sa otázka dopĺňania zásobníka vody veľmi aktuálnou. Z toho dôvodu ponúka JURA pre prístroje s denným výdajom viac ako 30 porcií sadu pre pevné pripojenie k zdroju pitnej vody.

Cena: 0.00 € bez DPH